31 mar 2022

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat - kiinnat nutaat

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat-ni kiinnat nutaat marluk atorfinikkamik

Aviaq Brandt (Happy Greenland) suliniutinut aqutsisutut atorfininnikuuvoq 

Aviaq Brandt namminersortutut sullissisussatut atorfeqassaaq, ilaatigut ”ARSARNERIT INUUSUTTAI” ingerlattassallugu. 

Aviaq siammasissorujussuarmik misilittagaqarpoq. 2018-imili namminersortutut suliffeqarfiutini ”Happy Greenland” aallartippaa. Suliffeqarfimmini assigiinngitsorpassuarnik suliaqartarpoq. Ilaatigut isumasioqatigiinnernik, unnuk kulturisiorfinnik, TV-kkut isiginnaagassianik, ataqatigiissaarinernik, atuartitsinernik assigisaannillu ingerlatsinikuulluni. 

 

Nukappi Kristiansen, Tasiusarmioq (Upernaviup eqaani), siornali ilinniartsitsillammatut atorfeqareersoq, juniorkonsulentitut atorfininnikuuvoq.
Assigiinngitsorpassuarnik suliaqassaaq.
Ilaatigut aasap ingerlanerani superlærenik nutaanik ilinniartitsissaaq ataqatigiissaarillunilu.
Ilaa nuan?